Herkules tolv stordåd – ett eko från bronsåldern

Vem var han egentligen, mannen bakom legenden om Herkules och hans så kallade tolv stordåd? Legenderna om Herkules (eller Herakles enligt det äldre grekiska namnet) var hundratals år gamla när de slutligen skrevs ned under antiken. De härstammar från bronsåldern, vissa av dem kanske till och med från neolitisk stenålder. Medan flera av stordåden är uppenbara stjärnmyter klingar en brutal och realistisk verklighet fram i andra. Här kan du läsa en genomgång av denna blandning av myt, verklighet, folkloristiska sagor och stilistiska grepp från dåtidens skalder. 

Bronsålderssvärd från Historiska museet, Stockholm